Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Văn phòng là không gian là việc gồm cả số người làm việc và các trang thiết bị máy tính làm việc cho mỗi người, máy phôt, máy in,….

Vì vậy, khi tính toán công suất lạnh thực tế cho văn phòng, cần phải tính công suất làm lạnh không gian (thể tích cho phòng) và công suất lạnh cho lượng nhiệt tỏa ở người và máy.


1)   Công thức tính công suất lạnh phù hợp với không gian làm việc:

Việc tính công suất lạnh phải dựa vào các yếu tố đó là thể tích và diện tích không gian cần làm lạnh.

Công thức tính:


HP = Vx 2/90






HP               :  Công suất lạnh (còn gọi là ngựa, mã lực)
V (m3)         :  Thể tích phòng (Diện tích sàn x chiều cao đến trần)

Cách quy đổi đơn vị công suất lạnh:


1HP  = 9000 BTU/h = 2,61KW





    2)   Tính toán công suất lạnh cho văn phòng: 

         Ở bảng tính dưới đây tạm chọn:

-         Chuẩn là văn phòng có số người làm việc ổn định có trang bị máy tính làm việc cho mỗi người, may photo, máy in, máy tính,…
-         Chiều cao đến trần là 3m


Diện tích


Thể tích


Công suất lạnh thực tế
(tính thêm người và máy móc)


Công suất lạnh lý thuyết
(HP= Vx2/90)


11,6m2


35m3

9,000Btu/h

1Hp

7,000Btu/h

0.78Hp

18,3m2


55m3

13,500Btu/h

1.5Hp

11,000Btu/h

1.22Hp

23,3m2


70m3

18,000Btu/h

2.0Hp

14,000Btu/h

1.55Hp
















   
      3)    Các loại máy điều hòa lắp cho Văn phòng:

Các loại điều hòa phù hợp dùng để lắp đặt cho văn phòng như sau:
VRV - Âm trần cassette  - Đặt sàn  - Treo tường - Áp trần.

  
Đặc tính kỹ thuật chung:
-         Hoạt động êm, không gây tiếng ồn
-         Tiết kiệm không gian lắp đặt
-         Khả năng nối ống dài

4)   Các thương hiệu máy điều hòa trên thị trường:



Xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để nhận được tư vấn, thiết kế và báo giá chi tiết.

Trân trọng cảm ơn!




Do đặc thù có lúc quán đông người, lại có quạt hút thông gió nên phải chọn công suất cho lúc mật độ tải cao nhất (nhiệt do người tỏa ra, thông gió bên ngoài vào).

Ảnh

1)   Công thức tính công suất lạnh phù hợp với không gian:

Việc tính công suất lạnh phải dựa vào các yếu tố đó là thể tích và diện tích không gian cần làm lạnh.

Công thức tính:


HP = Vx 2/90






HP               :  Công suất lạnh (còn gọi là ngựa, mã lực)
V (m3)         :  Thể tích phòng (Diện tích sàn x chiều cao đến trần)


Cách quy đổi đơn vị công suất lạnh:


1HP  = 9000 BTU/h = 2,61KW





    2)   Tính toán công suất lạnh cho quán cafe:



Thể tích


Công suất lạnh thực tế
(tính thêm người và máy móc)


Công suất lạnh lý thuyết
(HP= Vx2/90)


30m3


9,000Btu/h

1Hp

6,000Btu/h

0.67Hp

45m3


13,500Btu/h

1.5Hp

9,000Btu/h

1.0Hp

60m3


18,000Btu/h

2.0Hp

12,000Btu/h

1.33Hp

















    3)   Các loại máy điều hòa lắp cho quán cafe:

Các loại điều hòa phù hợp dùng để lắp đặt cho quán cafe như sau:
VRV - Âm trần nối ống gió - Áp trần.




4)   Các thương hiệu máy điều hòa trên thị trường:


  
Xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để nhận được tư vấn, thiết kế và báo giá chi tiết.

Trân trọng cảm ơn!

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

1)   Nguyên lý:

Theo quy luật tự nhiên, con người luôn hít khí O2 và thải khí CO2 . Để đủ lượng khí CO2 cho con người thì cần phải cấp thêm lượng gió tươi nhất định.
Trong môi trường siêu thị đông người, việc  cung cấp khí tươi và hút khí thải là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo không gian thông thoáng, trong lành.

Để đảm bảo sức khỏe, theo TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) thì lượng khí tươi cấp vào không gian khép kín (không gian điều hòa) thì cần:

Tối thiểu        =>       -    10% lưu lượng gió tuần hoàn trong phòng

                                 -     20m3/h/người 




2)   Tiêu chuẩn thiết kế:

-         Yêu cầu lưu lượng gió:
Lưu lượng gió tươi dựa vào m2 sàn từ đó tính ra số người hoạt động trong văn phòng. Dựa vào tiêu chuẩn gió tươi tính ra lượng gió cần thông gió trong 1 giờ như sau:



L/s trên 1m2 diện tích sàn


M3/h trên 1 m2 diện tích sàn

0.65


2.30

-         Phương pháp thông gió:

 Hệ thống thông gió 2 line:
Line cấp gió tươi và line cấp gió thải để tạo ra môi trường thông thoáng và kiểm soát được lượng không khí hút vào và thải ra.
+ Line cấp gió tươi: Dùng quạt và kênh dẫn gió cấp gió tươi vào không gian điều hòa.
+ Line hút gió thải: Dùng quạt và kênh dẫn gió để hút gió thải từ không gian điều hòa ra bên ngoài.



-         Chọn quạt thông gió:

Dựa vào 2 thông số là Lưu lượng và Cột áp để chọn thiết bị quạt phụ hợp.

-         Tính toán kênh dẫn gió:

Dựa vào lưu lượng thông gió, tính toán kênh dẫn gió, sau đó xác định số lượng miệng gió hoặc số lượng đường ống kết nối vào thiết bị, rồi tính kích thước ống gió và miệng gió.


3)   Các sản phẩm lắp đặt:

4)   Hình ảnh sau khi hoàn thành:



Công ty TNHH Kỹ thuật TST.
1)   Nguyên lý:

Theo quy luật tự nhiên, con người luôn hít khí O2 và thải khí CO2 . Để đủ lượng khí CO2 cho con người thì cần phải cấp thêm lượng gió tươi nhất định.
Trong môi trường quán caffee đông người, việc  cung cấp khí tươi và hút khí thải là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo không gian thông thoáng, trong lành.

Để đảm bảo sức khỏe, theo TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) thì lượng khí tươi cấp vào không gian khép kín (không gian điều hòa) thì cần:

Tối thiểu = >      -    Ít nhất 10%lưu lượng gió tuần hoàn trong phòng

                               -      Tối thiểu 20m3/h/người


2)   Tiêu chuẩn thiết kế:

-         Yêu cầu lưu lượng gió:
Lưu lượng gió tươi dựa vào m2 sàn từ đó tính ra số người hoạt động trong văn phòng. Dựa vào tiêu chuẩn gió tươi tính ra lượng gió cần thông gió trong 1 giờ như sau:


L/s trên 1m2 diện tích sàn


M3/h trên 1 m2 diện tích sàn

0.65


2.30

-         Phương pháp thông gió:
 Hệ thống thông gió 2 line:
Line cấp gió tươi và line cấp gió thải để tạo ra môi trường thông thoáng và kiểm soát được lượng không khí hút vào và thải ra.
+ Line cấp gió tươi: Dùng quạt và kênh dẫn gió cấp gió tươi vào không gian điều hòa.
+ Line hút gió thải: Dùng quạt và kênh dẫn gió để hút gió thải từ không gian điều hòa ra bên ngoài.



-         Chọn quạt thông gió:
Dựa vào 2 thông số là Lưu lượng và Cột áp để chọn thiết bị quạt phụ hợp.

-         Tính toán kênh dẫn gió:
Dựa vào lưu lượng thông gió, tính toán kênh dẫn gió, sau đó xác định số lượng miệng gió hoặc số lượng đường ống kết nối vào thiết bị, rồi tính kích thước ống gió và miệng gió.


3)   Các sản phẩm lắp đặt:

4)   Hình ảnh sau khi hoàn thành:


Công ty TNHH Kỹ thuật TST.